REGULAMIN KANAŁU SMS

Organizatorem kanału sms jest firma SYLMIET Koszule & Umundurowanie. 91-336 Łódź, ul. Gliniana 73, 726-101-01-59.

Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę kanału sms.
Kanał sms działa od dnia 1 września do odwołania.
Kanał sms polega na przesyłaniu krótkich informacji o aktualnych promocjach przez SMS (max 2 razy w ciągu 30 dni od włączenia)

Zasady korzystania z Serwisu:
Użytkownik celem skorzystania z kanału sms powinien wysłać sms na numer +48 534-456-997 serwisu o treści START (koszt zgodnie z taryfą sieci telefonii komórkowej wysyłającego. )
W przypadku wysłania prawidłowej komendy użytkownik w ciągu 30 dni od wysłania SMSa z którego wysłał komendę POLICJA lub OCHRONA będzie otrzymywał na telefon w dzień roboczy między godzinami 10.00 a 16.00 SMS zawierający informację o aktualnej promocji (na co użytkownik jednocześnie wyraża zgodę).
Koszt wysłania sms o treści START pod numer +48 534-456-997 zgodnie z taryfą sieci telefonii komórkowej wysyłającego.

Użytkownik włączający niniejszy kanał sms wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną dotyczących i pochodzących od firmy SYLMIET Koszule & Umundurowanie.
Regulamin kanału sms dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.sylmiet.pl/kanal_sms_regulamin
Reklamacje dotyczące kanału należy kierować na adres mailowy: sylmiet@sylmiet.pl wpisując w temacie wiadomości: Reklamacja KANAŁ SMS
Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania.

Jak włączyć kanał sms:
Wyślij sms o treści START na numer +48 534-456-997 (koszt wg taryfy swojego operatora).

Jak wyłączyć kanał sms?
Wyślij sms o treści STOP na numer +48 534-456-997 (koszt wg taryfy swojego operatora).